89 lượt xem

COACH & SETUP PHÒNG MUA HÀNG

Hỗ trợ các Doanh nghiệp setup, quản lý, vận hành, đào tạo kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên phòng mua hàng Trung Quốc. Giới thiệu các đối tác chiến lược uy tín.