566 lượt xem

TIẾNG TRUNG MUA HÀNG

Phù hợp những bạn muốn làm việc sâu với người Trung Quốc. Tự tin mua bán hàng hóa online, đàm phán hiệu quả và trao đổi nhanh chóng các thông tin về sản phẩm.